Categorie Oppervlakte (m2)
Water
Weg
Pand
Begroeid Terrein
Onbegroeid Terrein
Overige
Totaal

* Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Link naar: Power BI report

×

×

×

×

Vindt u dit gebouw mooi?

×

Ruimtelijkeplannen.nl

Deze informatie is afkomstig van de website

Ruimtelijkeplannen.nl

Legenda

water
agrarisch
bedrijventerrein
bedrijf
bos
centrum
detailhandel
dienstverlening
gemengd
groen
horeca
infrastructuur
kantoor
maatschappelijk
natuur
recreatie
sport
tuin
verkeer
wonen
woongebied
agrarisch met waarden
cultuur en ontspanning
overig
×

Kansenkaart

Deze kansenkaart geeft de kansen weer wat gemeentelijkeigendom is en waar mogelijk ontwikkelaarsgrond is.

Legenda

Erfpacht
Gemeentelijkeigendom